Trang chủ Các tin tuyển dụng Nhà tuyển dụng Ứng viên Tin tức Cẩm nang việc làm Tuyển gấp Liên hệ với chúng tôi
Bằng cách nào mà NTD biết đến mình

NTD sẽ xem những thông tin mà bạn tự giớ thiệu về mình. Khi thấy phù hợp NTD sẽ tự lấy hồ sơ của bạn về xem xét. NTD sẽ gọi điện cho bạn.

Ngoài ra mỗi khi nhận được tin đăng tuyển của NTD, xét thấy phù hợp với trường hợp của bạn, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ của bạn đến NTD. Hồ sơ ở đây nghĩa là những thông tin mà bạn đăng ký với chúng tôi. Vì vậy thông tin của bạn càng chi tiết càng tốt cho NTD xét duyệt.