DANH SCH CẢNG BIỂN VIỆT NAM

Welcome to thuyenvien.net

 

1. NHM CẢNG PHA BẮC <TỪ QUẢNG NINH ĐẾN NINH BNH>
1.
Cảng Cẩm Phả
Đường L Thường Kiệt, P. Cửa ng, TX. Cầm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: 033. 865045
Fax: 033. 865320
2.
Cảng Dầu B12
Khu I, Bi Chy, TP. Hạ Long
Fax: 033. 847091
3.
Cảng Khch Hn Gai
Đường L Thnh Tng, P. Hn Gai, TP. Hạ Long, Quang Ninh
Tel: 033. 628234
Fax: 033. 628473
4.
Cảng Quảng Ninh
1 Ci Ln, P. Bi Chy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: 033. 825627
Fax: 033. 826118
5.
Cảng Mũi Cha
607 L Thnh Tng, TP. Hạ Long
Tel: 033. 740007
Fax: 33.828544
6.
Cảng Caltex (Cty TNHH nhựa đường Caltex)
X Tam Hưng, Thủy Nguyn, TP. Hải Phng
Tel: 031. 3875586
7.
Cảng Cha Vẽ
8A Trần Ph, TP. Hải Phng
Tel: 031. 3766030
Fax: 031. 3765784
8.
Cảng Chuyn dng măng Nghi Sơn
Số 2 Ng Quyền, Q. Ng Quyền, TP. Hải Phng
Tel: 031. 837391
Fax: 031. 837393
9.
Cảng Hải Phng
8A Trần Ph, Q. Ng Quyền, TP. Hải Phng
Tel: 031. 3859945 - 031. 3859456
Fax: 031. 3859973
10.
Cảng Đi Hải
70 Ng Quyền, TP. Hải Phng
Tel: 031. 3837483
Fax: 031. 3837485

 

 
11.
Cảng Đoạn X
15 Ng Quyền, P. Vạn Mỹ, Ng Quyền, TP. Hải Phng
Tel: 031. 3765029
Fax: 031. 3765727
12.
Cảng Tatal Gas Hải Phng
Phường Đng Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phng
Tel: 031. 3766545 - 031.3766535
Fax: 031.3766550 - 04.9741472
13.
Cảng Thăng Long
Km 5,5, QL 5, Đường Hng Vương, Hồng Bng, TP. Hải Phng
Tel: 031. 3749171
Fax: 031. 3749172
14.
Cảng Thượng L
Số 1 Sở Dầu, P. Sở Dầu, Hồng Bng, TP. Hải Phng
Tel: 031.3850632
Fax: 031. 3850333
15.
Cảng Transvina
280 Ng Quyền, Vạn Mỹ, Hải Phng
Tel: 031.3765252
Fax: 031.3765252
16.
Cảng Vật Cch
Km9, QL5, Qun Ton, Hồng Bng, TP. Hải Phng
Tel: 031. 3850410 - 031. 3850321
Fax; 031. 3850319
17.
Cảng Xăng dầu Petex Hải Phng
X Đng Hải, Huyện An Hải, TP. Hải Phng
Tel: 031. 3766224 - 031.3749171
Fax: 031. 3766085
18.
Cảng Xi măng Chinfon
Thn Trng Knh, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyn, TP. Hải Phng
Tel: 031. 3875480
Fax: 031. 3875458
19.
Cảng Dim Điển
Khu I, TT Dim Điền, Huyện Thi Thụy, Thi Bnh
Tel: 036. 732011 - 036. 853276
Fax: 036. 853276
20.
Cảng Hải Thịnh
TT Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định
Tel: 0350. 876038

 

2. NHM CẢNG BẮC TRUNG BỘ <THANH HA ĐẾN H TĨNH>
1.
Cảng Thanh Ha
X Quảng Hưng, TP. Thanh Ha, Tỉnh Thanh Ha
Tel: 037. 910062
Fax: 037. 910112
2.
Cảng Tổng Hợp Nghi Sơn
X Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Ha
Tel: 037. 862237
Fax: 037. 862373
3.
Cảng Bến Thủy
Số 10 Trng Thi, Tp. Vinh
Tel: 038. 847144
Fax: 038. 847142
4.
Cảng Dầu Hưng Ha
Số 4 Nguyễn Sỹ Sch, Tp. Vinh
Tel: 038. 3846218
Fax: 038. 3597572
5.
Cảng Dầu Nghi Hương
Số 4 Nguyễn Sỹ Sch, TP. Vinh
Tel: 038. 3830557
Fax: 038. 3845801
 
 
6.
Cảng Nghệ Tĩnh
10 Trng Thi, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
Tel: 038. 847144
Fax: 038. 847142
7.
Cảng Vũng ng (Thuộc cảng H Tĩnh)
X Kỳ Lợi, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh H Tĩnh
Tel: 039. 821541 - 039. 868006
Fax: 039. 821313 - 039. 868116
8.
Cảng Xun Hải
Thị Trấn Xun Hải, Huyện Nghi Xun, Tỉnh H Tĩnh
Tel: 039. 821541 - 039. 825027
Fax: 039. 821313 - 039. 825027
9.
Cảng H Tĩnh
TX Gia Lch, Huyện Nghi Xun, Tỉnh H Tĩnh
Tel: 039. 821544 - 039. 821541
Fax: 039. 821313

 

 

3. NHM CẢNG TRUNG TRUNG BỘ  <QUẢNG BNH ĐẾN QUẢNG NGI>
1.
Cảng Cng Gianh
Thn Thanh Kh, x Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bnh
Tel: 052. 866017 - 052. 866297
Fax: 052. 866133
2.
Cảng Nhật Lệ (Phn cảng Nhật Lệ)
P. Đồng Mỹ, TX. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bnh
Tel: 052. 824359
Fax: 052. 823599
3.
Cảng Quảng Bnh
Thn Thanh Kh, X Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bnh
Tel: 052. 866133
4.
Cảng Xăng dầu Sng Gianh
Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bnh
Tel: 052. 866230
5.
Cảng Cửa Việt
X Gio Hải, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
Tel: 053. 857363
Fax: 053. 824280
6.
Cảng Chn My
14 L Lợi, TP. Huế
Tel: 054. 820449
Fax: 054. 833577
7.
Cảng Thuận An
TT. Thuận An, Huyện Ph Vang, Tỉnh Thừa Thin Huế
Tel: 054. 866037
Fax: 054. 866164
8.
Cảng Hải Sơn
96 Yết Kiu, P. Thọ Quang, Q. Sơn Tr, TP. Đ Nẵng
Tel: 0511. 831100 - 0511. 831623
Fax: 0511. 831520
9.
Cảng Lin Chiểu
Kim Lin, Ha Hiệp, Lin Chiểu, Đ Nẵng
Tel: 0511. 770211
Fax: 0511. 770211
10.
Cảng Mỹ Kh (thuộc Cty xăng dầu khu vực 5)
1 L Qu Đn, Q. Hải Chu, TP. Đ Nẵng
Tel: 0511. 821632 - 0511. 824585
Fax: 0511. 822874
11.
Cảng Nại Hin (thuộc Cty xăng dầu khu vực 5)
1 L Qu Đn, Q. Hải Chu, TP. Đ Nẵng
Tel: 0511. 821632 - 0511. 824585
Fax: 0511. 822874
 
 
12.
Cảng Đ Nẵng
26 Bạch Đằng, TP. Đ Nẵng
Tel: 0511. 835675 - 0511. 822513
Fax: 0511. 822565
13.
Cảng Đ Nẵng (Khu Sng Hn)
26 Bạch Đằng, Đ Nẵng
Tel: 0511. 822513 - 0511. 835675
Fax: 0511. 822565
14.
Cảng Đ Nẵng (Khu Tin Sa)
26 Bạch Đằng, Đ Nẵng
Tel: 0511. 822513 - 0511. 835675
Fax: 0511. 822565
15.
Cảng Nguyễn Văn Trỗi
Đường 2/9, TP. Đ Nẵng
Tel: 0511. 639106 - 0511. 626313 - 0511. 626318
Fax: 0511. 623755 - 0511. 621964
16.
Cảng Sng Hn 9
156 Bạch Đằng, TP. Đ Nẵng
Tel: 0511. 822977 - 0511. 826718
Fax: 0511. 834796
17.
Cảng Xi măng Hải Vn(Cty xi măng Hải Sơn)
65 Nguyễn Văn Cừ, Đ Nẵng
Tel: 0511. 842172
FAx: 0511. 842441
18.
Cảng Kỳ H
X Tam Quan, Huyện Ni Thnh, Quảng Nam
Tel: 0510. 871305 - 0510. 871308
Fax: 0510. 871301
19.
Cảng Kỳ H - Quảng Nam
Thn 2, x Tam Quang, Huyện Ni Thnh, Quảng Nam
Tel: 510.872787
Fax: 0510. 872787
20.
Cảng Dung Quất
(Bến số 1)
208 Hng Vương, TX Quảng Ngi, Tỉnh Quảng Ngi
Tel: 055. 610432 - 055. 610472
Fax: 055. 610431
21.
Cảng Sa Kỳ
X Bnh Chu, Bnh Sơn, Tỉnh Quảng Ngi
Tel: 055.626431
Fax: 055.626138

 

 

4. NHM CẢNG NAM TRUNG BỘ  <BNH ĐỊNH ĐẾN BNH THUẬN>
1.
Cảng Quy Nhơn
2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bnh Định
Tel: 056. 892363 - 056. 892159
Fax: 056. 891783
2.
Cảng Thị Nại
Số 2 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bnh Định
Tel: 056. 892991
Fax: 056. 892097
3.
Cảng xăng dầu Vũng R
33 L Thnh Tng, Thị X Tuy Ha, Tỉnh Ph Yn
Tel: 057. 823246
Fax: 057.523315
4.
Cảng Ba Ngi
9 Nguyễn Trọng Kỷ, P. Cam Linh, TX. Cam Ranh, Tỉnh Khnh Ha
Tel: 058. 854307 - 058. 854565
Fax: 058. 854536
 
 
5.
Cảng Dầu Mũi Chụt
10B Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khnh Ha
Tel: 058. 822651 - 058. 822173
6.
Cảng Hn Khi
108 Đường 2/4, Nha Trang, Khnh Ha
7.
Cảng Đầm Mn
248 Thống Nhất, Nha Trang
Tel: 058. 821283
Fax: 058. 823846
8.
Cảng Nha Trang
5 Trần Ph, P. Vĩnh Nguyn, TP. Nha Trang, Tỉnh Khnh Ha
Tel: 058. 590867 - 058. 590021 - 058. 590022
Fax: 058. 590017

 

 

5. NHM CẢNG TP HCM  <TP HCM - ĐỒNG NAI - B RỊA VŨNG TU>
1.
Cảng Dầu K2
907 đường 30/4, Phường 11, TP. Vũng Tu
Tel: 064. 848691 - 064. 848420
Fax: 064. 832195
2.
Cảng Dầu nh my Điện Ph 2-1
TT Ph Mỹ, Huyện Tn Thnh, Tỉnh B Rịa - Vũng Tu
Fax: 064. 876964
3.
Cảng Dầu PTSC
54 đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tu
Tel: 064. 832636
Fax: 064. 838997
4.
Cảng Hạ Lưu PTSC
65 đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tu
Tel: 064. 838504
Fax: 064. 838313
5.
Cảng Ph Mỹ
Phường Ph Mỹ, Q. Tn Thnh, Tỉnh B Rịa - Vũng Tu
Tel: 064. 876603 - 064. 876604
Fax: 064. 876600
6.
Cảng Thượng Lưu PTSC
65A đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tu
Tel: 064. 838105 - 064. 838104
Fax: 064. 838344
7.
Cảng Vietsopetro
150 L Lợi, Tp. Vũng Tu
Tel: 064. 839871
Fax: 064. 838655
8.
Thương Cảng Vũng Tu
973 Đường 30/4, P11, TP. Vũng Tu
Tel: 064. 848312 - 064. 848544 - 064.848549
Fax: 064. 848193
9.
Cảng VIKO WOCHIMEX
X Phước Khnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
10.
Cảng Gas PVC Phước Thi
KCN G Dầu, Long Thnh, Đồng Nai
11.
Cảng G Dầu A
(thuộc Cảng Đồng Nai)
Phường Long Bnh Tn, TP. Bin Ha, Tỉnh Đồng Nai
Fax: 061. 831259
12.
Cảng G Dầu B
(thuộc Cảng Đồng Nai)
Phường Long Bnh Tn, TP. Bin Ha, Tỉnh Đồng Nai
Fax: 061. 831259
13.
Cảng Long Thnh
Phước Thi, Long Thnh, Đồng Nai
Tel: 061. 841188
Fax: 061. 841207
14.
Cảng Đồng Nai
Phường Long Bnh Tn, TP. Bin Ha, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 061. 832225 - 061. 834139
Fax: 061. 831259
15.
Cảng Phước Thi (VEDAN)
Phước Thi, Long Thnh, Đồng Nai
16.
Cảng Ph Đng
X Ph Đng, Nhơn Trạch, Đồng Nai
17.
Cảng Bến Ngh
Đường Bến Ngh, P. Tn Thuận Đng, Quận 7, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 8723317
Fax: 08. 8728383 - 08.8726499
 
 
18.
Cảng Ct Li
25 Nguyễn Thị Định, P. Ct Li, Q2, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 8976394 - 08. 7421190
19.
Cảng Dầu thực vật Nh B (NAVIOIL)
58 nguyễn Bỉnh Khim, Q1, TP, Hồ Ch Minh
Tel: 08. 9102180
Fax: 08. 8290586
20.
Cảng ELF Gas Si Gn
Khu phố 5, P. Tn Thuận Đng, Q7, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 8720407
Fax: 08. 8720406
21.
Cảng Lotus (Cty Lin Doanh Bng Sen)
1A Nguyễn Văn Qy, P. Ph Thuận, Quận 7, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 8730147 - 08. 8730148
Fax: 08. 8730145
22.
Cảng Rau Quả
1 Nguyễn Văn Qy, P. Ph Thuận, Quận 7, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 8730095
Fax: 08. 8733342
23.
Cảng Si Gn
3 Nguyễn Tất Thnh, Quận 4, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 9401030 - 08. 8254362
Fax: 08. 8263092 - 08. 9400168
24.
Cảng Tn Thuận Đng
Phường Tn Thuận Đng, Quận 7, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08.8726221 - 08.8721873
Fax: 08. 872519
25.
Cảng VICT
Đường A5, Khu Phố 5, P. Tn Thuận Đng, Quận 7, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 8729999
Fax: 08. 8724888
26.
Cảng VITAICO
Đường L Phụng Hiểu, P. Ct Li, Q2, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 8976050 - 08. 8976049
Fax: 08. 8976185
27.
Cảng Xăng Dầu Ct Li
Phường Ct Li, Q2, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 8976046 - 08. 8976423
Fax: 08. 8976045
28.
Cảng Xăng Dầu Nh B
TT. Nh B, Huyện Nh B, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 8738587 - 08. 8738588
Fax: 08. 8738580
29.
Cty tư vấn thiết kế Cảng kỹ thuật biển
92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp. HCM
Tel: 8.8211486
Fax: 8.8216274
30.
Si Gn Petro
Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 9307991 - 08.9307037/215 (văn thư) - 08.9307989(P.KD)
Fax: 08. 9307642
31.
Tn Cảng Si Gn
Đường Điện Bin Phủ, P22, Quận Bnh Thạnh, TP. Hồ Ch Minh
Tel: 08. 8999034 - 08. 8980379
Fax: 08. 8994388 - 08.8991314 (P.KD) 08.5122814 - 08.5123082

 

6. NHM CẢNG ĐBSCL
1.
Cảng Mỹ Tho
X Bnh Đức, Huyện Chu Thnh, Tỉnh Tiền Giang
Tel: 073. 853048
Fax: 073. 853049
2.
Cảng Vĩnh Long
170/2 Phạm Hng, P.9, TX. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: 070. 822635 - 070. 826124
Fax: 070. 825291
3.
Cảng Cần Thơ
27 L Hồng Phong, Phường Tr Nc, TP. Cần Thơ
Tel: 071. 841252 - 071. 841937 - 071. 842770
Fax: 071. 841247
4.
Cảng Phc Thnh
X Phước Thời, Huyện Mn, Cần Thơ
Tel: 071. 862804
Fax: 071. 860214

 

 

 
 
5.
Cảng Tatal Gas Cần Thơ
L Hồng Phong, P. Tr Nc, TP. Cần Thơ
Tel: 074. 883154
Fax: 071. 883172
6.
Cảng Tr Nc - Cần Thơ
L 18 KCN Tr Nc, TP. Cần Thơ
Tel: 071. 841328
Fax: 071. 841457
7.
Cảng Đồng Thp
Phường 11, Thị X Cao Lnh Tỉnh Đồng Thp
Tel: 067. 891321
Fax: 067. 891121
8.
Cảng Năm Căn
TT. Năm Can, Ngọc Hiển, C Mau
Tel: 0780. 877200
Fax: 0780. 878163
9.
Cảng Mỹ Thới
Quốc lộ 91, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyn, Tỉnh An Giang
Tel: 076. 831447
Fax: 076. 831129

 

7. NHM CẢNG CN ĐẢO V CC ĐẢO TY NAM
1.
Cảng Bến Đầm - Cn Đảo (Vũng Tu)
1007/36 Đường 30/4, P11, TP. Vũng Tu
Tel: 064. 621047 - 064. 830010
Fax: 064. 621047

 

 
 
2.
Cảng Hn Chng
Rạch gi, Kin Giang
Tel: 077. 854315
Fax: 077. 854648

 

 

   


TRUNG TM THUYENVIEN.NET
Số 5 Trực Ct - L Chn - Hải Phng
Tel: 031 8 600 777 / Fax: 031 6 265 301 / Email: admin@thuyenvien.vn